Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт ROADSTER MOTOSCHOOL, (далі – Сайт) розташований на доменному імені roadstermotoschool.com (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту roadstermotoschool.com (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.


1. Визначення термінів


1.1 У цій політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені на управління сайтом ROADSTER MOTOSCHOOL співробітники, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. "Персональні дані" – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у т. ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Адміністратором Сайту або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Сайт ROADSTER MOTOSCHOOL» – це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): roadstermotoschool.com, а також його субдоменах.

1.1.6. «Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, що розташовані на доменах третього рівня та належать сайту ROADSTER MOTOSCHOOL, а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації.

1.1.5. «Користувач сайту ROADSTER MOTOSCHOOL» (далі – Користувач) – будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ на сайт і використання ресурсів сайту за допомогою мережі Інтернет.

1.1.7. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що надсилається та зберігається на комп’ютері/телефоні чи іншому пристрої користувача при переході на веб-сторінку, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» — ідентифікатор (унікальний числовий номер) вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на Сайт.


2. Загальні положення


2.1. Використання сайту ROADSTER MOTOSCHOOL Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту ROADSTER MOTOSCHOOL.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту ROADSTER MOTOSCHOOL. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач.


3. Предмет політики конфіденційності


3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації при реєстрації на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL або під час підписки на інформаційну e-mail розсилку.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL і можуть включати таку інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача (за необхідності);

3.2.5. фотографію (за необхідності);

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються під час відвідування сторінок:

- IP-адреса;

- інформація з cookies;

- інформація про браузер;

- час доступу;

- реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що потребують авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище (історія відвідування, браузери, операційні системи, тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.


4. Цілі збору персональної інформації користувача


4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовуватись з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL для подальшої авторизації.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персональних даних сайту ROADSTER MOTOSCHOOL.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи відправку повідомлень, запитів щодо використання сайту ROADSTER MOTOSCHOOL, обробку запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту ROADSTER MOTOSCHOOL, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту ROADSTER MOTOSCHOOL.

4.1.9. Надання Користувачеві, за його згодою, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту ROADSTER MOTOSCHOOL.


5. Способи та терміни обробки персональної інформації


5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


6. Права та обов'язки сторін


6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту ROADSTER MOTOSCHOOL, та давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання від Адміністрації інформації щодо обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене законами України. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їхнього блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за вказаною електронною поштою.

6.2. Адміністрація зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


7. Відповідальність сторін


7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. 5.2. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічною до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських прав, про захист товарних знаків, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини сайту ROADSTER MOTOSCHOOL, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту ROADSTER MOTOSCHOOL, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL.

Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL) допускається їх поширення за умови, що буде надано посилання на Сайт ROADSTER MOTOSCHOOL.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або збитки, завдані Користувачем внаслідок видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL або передаються через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання сайту або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінки будь-якої третьої особи на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.


8. Вирішення спорів


8.1. Перед звернення до суду із позовом щодо спорів, що виникають між Користувачем та Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції чи пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді, повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення угоди спір буде передано на розгляд до суду.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.


9. Додаткові умови


9.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті ROADSTER MOTOSCHOOL, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: roadstermotoschool@gmail.com


Оновлено: 20 квітня 2024 року


м. Київ, ФОП ГОРБАЧОВ В.В.Залишились питання?
Зв'яжіться з нами
+38 (097) 678-78-77
ROADSTER MOTOSCHOOL

© All Rights Reserved. Roadter Motoschool.
roadstermotoschool@gmail.com